2010-06-30 12:05 #0 av: AndreasS

Skogsödlan (Zootoca vivipara, tidigare Lacerta vivipara) är en ovovivipar lacertid – alltså en levandefödande art i familjen egentliga ödlor. Tillsammans med sandödlan indelades den tidigare i det stora släktet Lacerta, men har efter en revidering av systematiken som enda art förts in i det monotypiska släktet Zootoca. Den föder levande ungar.

Utseende

Skogsödlan blir upp till 15 cm lång. Den har 3 små plåtar mellan näsborren och ögat. Ryggsidan är brunaktig, ofta med ett mörkare längsgående band och en rad vita prickar på vardera sidan. Baksidan är på hannen rödgul med svarta fläckar, på honan vitaktig, med eller utan svarta fläckar. Skogsödlan saknar gomtänder.

Förekomst

Arten förekommer vanligtvis i mer skyddade landskap än sandödlan, och gärna i skog och andra miljöer med god skugga. Den är vanlig i hela Sverige, och över hela norra och mellersta Europa. Detta utbredningsområde sträcker sig sedan längs samma breddgrader österut över hela den asiatiska kontinenten, till och med ön Sachalin på Rysslands östkust. I Sverige är den fridlyst precis som alla andra vilda reptiler och amfibier.

Föda

Skogsödlans byte utgörs av insekter och andra små leddjur.

Vinterdvala

Skogsödlan är mer anpassad för ett kyligt klimat än sandödlan, och går i de nordligare trakterna i vinterdvala under årets kallaste tid. Denna hibernation kan vara 9–10 månader.

Zootoca vivipara, skogsödlor, närbild Foto: Peter
Foto: Peter Sjögren

Artkeln använder sig utav Wikipedias artikel om Skogsödlan, hämtad 2010-06-30.

Foto: Peter Sjögren Wikimedia Commons