2010-06-04 15:17 #0 av: AndreasS

Spänning, det är kanske det du är ute efter när du köper ormar eller ödlor. Men tänk på att det här är djur som kräver mycket skötsel och på att du som ägare måste känna till och följa de djurskyddsbestämmelser som finns för ormar och ödlor som du håller för sällskap eller hobby

Foder och vatten

Det här måste du tänka på

  • Vissa orm- och ödlearter dricker vatten från droppar på sin kropp eller droppar på föremål. Om du har sådana djur måste du spraya dem med vatten dagligen eller se till att det finns droppande vatten där djuren vistas.
  • Du ska utfodra ormar och ödlor med ett foder som är anpassat för arten. Fodermängden ska anpassas så att djuren varken blir för kraftiga eller för magra.

 

Miljön där ormarna och ödlorna lever

Grundprincipen är du ska hålla ormar och ödlor i utrymmen som ger djuren möjlighet att bete sig naturligt. Utrymmet ska vara rymningssäkert, luckor och dörrar ska vara säkrade och insidan får inte ha ytor som djuren kan skada sig på.

Detaljerna i kraven på hur miljön ska vara utformad är olika beroende på vilken art det gäller. I Jordbruksverkets föreskrifter och allmänna råd om hållande, uppfödning och försäljning av sällskapsdjur kan du se de exakta bestämmelserna. Föreskrifterna finns till höger.

Ett terrarium med giftormar eller giftödlor ska vara låst

En lokal där det finns terrarium med giftormar eller giftödlor måste vara rymningssäker. Terrariet där du har djuren ska vara låst. Det måste dessutom finns en skylt där det står att terrariet innehåller giftormar eller giftödlor och vilken art som hålls i terrariet.

Minsta utrymme för ormar och ödlor

I djurskyddsföreskrifterna står det vilken yta ormar och ödlor minst behöver ha att röra sig på för att må bra. Ett utrymme för ormar och ödlor får gärna vara större men aldrig mindre än måtten i tabellerna nedan.

Utrymmen för trädlevande ormar

Ormens längd från nosspets till svansspets

Minsta tillåtna yta

Minsta yta per orm vid grupphållning

Minsta höjd

Upp till 35 cm

0,03 m²

0,015 m²

0,17 m

36-40 cm

0,04 m²

0,02 m²

0,2 m

41-50 cm

0,06 m²

0,03 m²

0,25 m

51-75 cm

0,12 m²

0,06 m²

0,4 m

76-100 cm

0,25 m²

0,12 m²

0,5 m

101-125 cm

0,4 m²

0,2 m²

0,65 m

126-150 cm

0,55 m²

0,27 m²

0,75 m

151-175 cm

0,75 m²

0,37 m²

0,85 m

Mer än 175 cm

1,0 m²

0,5 m²

1,0 m

Utrymmen för marklevande ormar

Ormens längd från nosspets till svansspets

Minsta tillåtna yta

Minsta yta per orm vid grupphållning

Minsta höjd

Upp till 30 cm

0,03 m²

0,015 m²

0,1 m

31-40 cm

0,04 m²

0,02 m²

0,12 m

41-50 cm

0,06 m²

0,03 m²

0,15 m

51-75 cm

0,12 m²

0,06 m²

0,2 m

76-100 cm

0,25 m²

0,12 m²

0,28 m

101-125 cm

0,43 m²

0,2 m²

0,35 m

126-150 cm

0,63 m²

0,3 m²

0,45 m

151-200 cm

1 m²

0,5 m²

0,5 m

201-300 cm

2,15 m²

1,0 m²

0,7 m

301-400 cm

4,1 m²

2,0 m²

1,0 m

401-500 cm

6,8 m²

3,4 m²

1,3 m

Mer än 500 cm

9,0 m²

4,5 m²

1,5 m

Utrymmen för trädlevande och klipplevande ödlor

Ödlans längd från nosspets till svansspets

Minsta tillåtna yta

Minsta yta per orm vid grupphållning

Minsta yta per könsmogen ödla vid grupphållning

Minsta höjd

Upp till 15 cm

0,06 m²

0,0075 m²

0,03 m²

0,25 m

16-20 cm

0,12 m²

0,015 m²

0,06 m²

0,35 m

21-30 cm

0,25 m²

0,03 m²

0,12 m²

0,5 m

31-40 cm

0,5 m²

0,06 m²

0,25 m²

0,7 m

41-50 cm

0,81 m²

0,15 m²

0,4 m²

0,9 m

51 75 cm

1,5 m²

0,3 m²

0,75 m²

1,2 m

76-100 cm

2,1 m²

0,5 m²

1,0 m²

1,4 m

101-125 cm

2,5 m²

1,25 m²

1,25 m²

1,6 m

126-150 cm

3,0 m²

1,5 m²

1,25 m²

1,7 m

151-200 cm

4,0 m²

2,0 m²

2,0 m²

1,8 m

Utrymmen för marklevande ödlor

Ödlans längd från nosspets till svansspets

Minsta tillåtna yta

Minsta yta per orm vid grupphållning

Minsta yta per könsmogen ödla vid grupphållning

Minsta höjd

Upp till 10 cm

0,06 m²

0,0075 m²

0,03 m²

0,2 m

10-15 cm

0,09 m²

0,011 m²

0,045 m²

0,2 m

16-20 cm

0,16 m²

0,02 m²

0,08 m²

0,3 m

21-30 cm

0,36 m²

0,0045 m²

0,15 m²

0,3 m

31-40 cm

0,64 m²

0,08 m²

0,32 m²

0,4 m

41-50 cm

0,9 m²

0,15 m²

0,45 m²

0,5 m

51-75 cm

1,8 m²

0,3 m²

0,9 m²

0,6 m

76-100 cm

2,5 m²

0,6 m²

1,25 m²

0,75 m

101-125 cm

3,0 m²

1,0 m²

1,5 m²

0,9 m

126-150 cm

4,0 m²

2,0 m²

2,0 m²

1,0 m

151-200 cm

5,0 m²

2,5 m²

2,5 m²

1,0 m

Om dina djur blir sjuka

Ett djur som är sjukt, skadat eller visar andra tecken på ohälsa, måste snarast få nödvändig vård. Kontakta en veterinär om du märker att dina ormar eller ödlor inte mår bra.

I vissa fall behöver du tillstånd

Om du driver en yrkesmässig verksamhet med ormar och ödlor eller om du upplåter, förvarar eller utfodrar andras ormar och ödlor i större omfattning behöver du tillstånd från länsstyrelsen. En verksamhet är av större omfattning då den bedrivs med sex eller fler terrarier.

Ta reda på vad som gäller i din kommun

Krav på särskilda tillstånd för att hålla ormar varierar från kommun till kommun. Kontakta miljökontoret i din kommun för att få reda på vilka lokala bestämmelser som gäller där du bor.

Kontroller

Länsstyrelserna ansvarar för den lokala kontrollen av djurskyddslagen.

Källa: Jordbruksverkets hemsida

Ytterligare information om vad som gäller finns att läsa i L80.

Texten hämtad 2010-06-04 med tillstånd.