2009-03-08 20:00 #0 av: [peter54]

En doldis i Lampropeltissläktet - präriekungssnoken.

Arten präriekungssnok (Lampropeltis calligaster) är uppdelad i tre underarter:
Prairie Kingsnake (Lampropeltis calligaster calligaster), Harlan 1827, längd 75 till 105 cm. Utpräglad grävare som tillbringar stor del av livet under jord.
Habitat, prärie, ängsmark, odlad mark och glesbevuxen skogsmark. Som andra kungssnokar är arten opportunist  som jagar och äter gnagare, fåglar och deras ungar/ägg, samt andra reptiler. I naturen äter de som nykläckta i huvudsak skinkar och andra småödlor, medan de vuxna i huvudsak livnär sig
Utbredningsområde för L. c. calligaster: Indiana västerut till Nebraska, söderut till östra Texas och västra Louisiana

http://www.houstonherp.com/Lccalligaster01.jpg

Mole Kingsnake (Lampropeltis calligaster rhombomaculata), Holbrook 1840, 76 till 102 cm, rekordet är 119,3 cm.
Utbredning: Florida panhandle och östra Louisiana till Maryland.
Habitat: Sällsynt förekommande i anslutning till tallbevuxna skogspartier, kuperad sandterräng, prärie och jordbrukslandskap.

http://www.fototime.com/%7B7F1D059B-716D-4B84-8208-BDA4F1868D89%7D/picture.JPG


Så sent som 1987 beskrevs den tredje underarten South Florida Mole Kingsnake, (Lampropeltis calligaster occipitolineata), Price.
Eftersom den nyligen beskrivits vetenskapligt är kunskap om denna underart ytterst begränsad.
Utbredning: Florida, från Brevard County söderut till Lake Okeechobee och västerut till DeSoto County. Ingen förekomst utanför Florida.
Habitat: Mycket sällsynt förekommande i anslutning till tallbevuxna skogspartier, kuperad sandterräng, prärie och jordbrukslandskap.

http://www.flmnh.ufl.edu/natsci/herpetology/fl-guide/lcoccipitolineata01.jpg

I terrarium blir präriekungssnoken alltid snabbt en favorit hos dem som håller arten på grund av dess mycket timida natur. De varken bits eller mäskar annat än som nykläckta juveniler.
Äggen är förhållandevis få och jämförelsevis små eftersom detta är en ganska liten art. Äggen kläcks efter 58 till 66 dagar i 27-29°C. Ungarna är 13 till 18 cm långa när de kläcks och det brukar för det mesta gå bra att få igång dem på nyfödda muspinkies.