2008-11-29 13:28 #0 av: [peter54]

Det finns en rad olika sätt att bestämma könstillhörighet på ormarna.

"Poppning"

Små juvenila ormar kan könsbestämmas genom att man med tummen trycker försiktigt ungefär en cm bakom kloaköppningen, med en "rullande" rörelse mot kloaköpningen. Då kommer hemipenis fram om det är en hane. Är det en hona kommer ingenting ut, möjligen syns lite rosa vävnad i kloaköppningen.
En misslyckad poppning där hemipenis inte kommer ut gör att man kan missta en hane för en hona.

Sondering

Vuxna individer kan sonderas med hjälp av en knappsond. Knappsonden förs försiktigt in i hemipenisfickan och beroende på hur långt den kommer visar det om det är hane (långt in, 10-15 subcaudalfjäll)) eller hona (inte långt, högst ett par subcaudalfjäll).
Det kan finnas torkad sädesvätska i fickan och då tar det stopp. En hane ser då ut att vara en hona. Knappsondering bör endast utföras av erfaren person eftersom skaderisken är hög.

Palpering

Man undersöker svansbasen med fingrarna. Genom ett lätt men bestämt tryck mot svansbasen drar man tummen från kloaköppningen mot svansspetsen och då passerar tummen över hemipenisfickans botten varvid ett knäppande ljud uppstår.

Svanslängd/form

Hos jämnstora individer har hanen längre och jämnare avsmalnande svans, medan honan har tjock svansrot men därefter abrupt avsmalnande svans.

Källa: Tobbe Helin

Bearbetning: Peter Martinelle