2008-11-29 12:58 #0 av: [peter54]

Alla levande varelser som lever i de delar av biosfären dit solljuset normalt når, behöver ultraviolett ljus.

De enda levande varelser på jorden som kan leva utan ultraviolett ljus är de som aldrig någonsin kommer i kontakt med solljus. Bland sådana djur kan nämnas djuphavsorganismer som lever hela sina liv på stort djup dit solljus inte kan nå, samt exempelvis vanliga daggmaskar. Maskar använder sig av regnvatten för att enkelt förflytta sig till nya ”betesmarker”, men om de inte hinner undan solljuset dör de snabbt av den ultravioletta strålningen.

Att utsätta en nattaktiv orm för lite direkt solljus en varm sommardag är bra för färg och lyster, här en sinaloamjölksnok (Lampropeltis triangulum sinaloae) i ett päronträd en varm dag i juni.

Att utsätta en nattaktiv orm för lite direkt solljus en varm sommardag är bra för färg och lyster, här en sinaloamjölksnok (Lampropeltis triangulum sinaloae) i ett päronträd en varm dag i juni.
Foto: peter54

 


Man indelar vanligen solens ultravioletta strålning i två typer, UVA och UVB. Båda anses farliga, men det är UVB som vi och alla andra marklevande varelser behöver, främst för att kroppen ska kunna bilda vitamin D3 i huden. Vitamin D3 behövs för att kroppen ska kunna ta upp kalcium, som behövs för att en rad olika system i kroppen ska fungera. Det viktigaste hos ryggradsdjur är bildandet av skelett, samt nerv- och cellfunktioner.

Ultraviolett strålning är farlig, den kan ge skador på ögon, hud (cancer) och den anses också vara orsaken bakom den cellavdöd som ger upphov till åldrande. Ändå är den samtidigt livsavgörande för de flesta levande varelser. Det finns naturligtvis också en skillnad mellan dag- respektive nattaktiva levande varelsers behov av UVB. En nattaktiv orm behöver inte UVB-tillskott för att överleva eftersom den får tillräckligt genom det dagsljus den utsätts för bara genom att det oftast finns fönster där terrariet står. Däremot kan det finnas anledning att utsätta en nattaktiv orm för lite solsken några gånger under sommarhalvåret bara för att ormen ska behålla sin färg och lyster bättre.

Dagaktiva reptiler måste ha UVB-tillskott genom en artificiell ljuskälla som avger UVB. Det finns både lysrör och glödlampor i handeln som är avsedda för ändamålet. Man bör dock vara ytterst försiktig, både med styrkan hos ljuskällan och tidsexponeringen. En svag UVB-källa kan vara tänd längre tid än en starkare, men generellt kan man säga att det räcker med mellan 15 och 60 minuters exponering per dag för de flesta dagaktiva reptiler.