07 Informationsblad Ormar

Majsormens utbredningsområde

2008-11-29 12:14 #0 av: [peter54]

Det råder ofta stor förvirring runt majsormens naturliga utbredningsområde, så här ligger det till:

Majsormen (Pantherophis guttata guttata) är en medelstor råttsnok som återfinns i den sydöstra delen av USA. På grund av sin timida natur och lätthanterlighet har den kommit att bli den ormart som är mest spridd i fångenskap världen över. Det råder ofta förvirring runt utbredningsområdet för majsormen, mest beroende på att man blandar in två andra typer av majsorm, vilka dock inte alls är lika vanliga i terrarierna. Dessa är präriemajsorm (Pantherophis emoryi), som återfinns i centrala USA väster om den vanliga majsormens utbredningsområde och mexikansk majsorm (Pantherophis guttata meahllmorum).

Mexikansk majsorm
Mexikansk majsorm (Pantherophis guttata meahllmorum)
Foto: Andréas Sandberg

Utbredningsområdet för den vanliga majsormen (Pantherophis guttata guttata) sträcker sig från New Jersey i norr, ner till Key West, Florida i söder och västerut efter Atlantkusten till Mississippifloden norrut till Tennessee. Några isolerade populationer finns också i Kentucky, men det är osäkert om detta är ”rena” majsormar eller om det handlar om hybridisering med präriemajsorm (Pantherophis emoryi). Den vanliga majsormen förekommer i skiftande habitat som skog, öppna landskap, jordbrukslandskap och i bebyggda områden.

S6301029.JPG
Majsorm (Pantherophis guttata guttata)
Foto: Andréas Sandberg

Råttsnokar har i regel mycket lång svans jämfört med andra marklevande colubrider. Detta kan man hos majsorm se bland annat genom det mycket stora spannet mellan lägsta och högsta antalet subcaudalplåtar, 47 - 84. Subcaudalplåtarna är de fjäll som finns på svansens undersida och med hjälp av dessa kan man ofta bestämma kön. Majsormar har dubbla subcaudalrader, det vill säga att fjällen sitter parvis. Man räknar raderna, inte antalet fjäll. Låga antal subcaudalrader är honor och höga antal är hanar.

Viss överlappning förekommer, det vill säga att det finns honor med 65 och hanar med 63. Individer som hamnar i ”mellanregistret” måste man könsbestämma på annat vis. Har man däremot en individ som har 52 subcaudalrader är det absolut en hona, medan en med 80 absolut är hane.

Medarbetare på Reptiler iFokus

Anmäl
2008-11-29 12:43 #1 av: AndreasS

Nu lärde jag mig lite till om majsormen.

Tack för en intressant och lärorik läsning.

Anmäl
2008-11-29 20:47 #2 av: Asa-N

Mycket intressant, den artikeln skulle jag vilja lägga ut på Kludd's sida på min hemsida.

Anmäl
2008-11-29 21:05 #3 av: [peter54]

Det går bra så länge du skriver ut var du har hämtat texten.

Medarbetare på Reptiler iFokus

Anmäl
2008-11-30 09:13 #4 av: Asa-N

#3 Tack snälla och det är ju självklart att jag talar om det! Något annat existerar inte på min världskarta.

Den finns nu här Länk med hänvisning hit på 2 ställen och ditt namn näst överst. Klicka på "Majsormar" i vänstra kolumnen så ligger den där under. Min hemsida funkar bara i IE.

Anmäl
2010-04-26 21:16 #5 av: chik

...Skrattande

Lena.P är jag i verkliga livet.

Anmäl
2010-04-27 10:56 #6 av: [peter54]

Hej chik. Du som inte är så förtjust i de här djuren - ändå hittar jag dig här FlörtSkrattandeCool

Medarbetare på Reptiler iFokus

Anmäl