2016-08-04 03:42 #0 av: Dionz

Hittade denna, kanske bra att läsa?

"Privatpersoner som äger sällskapsdjur som har listats som en invasiv främmande art av unionsbetydelse får behålla djuret tills den dör av naturliga skäl, förutsatt att:

de har ägt djuret sedan innan förbjudet trädde i kraft eller inom ett år därpå,
djuret inte tillåts reproducera sig,
djuret hålls under säkra förhållanden så att den inte kan rymma.

Det rör bland annat;
Sibirisk jordekorre
Pallasekorre
Gråekorre
Kinesisk rävekorre
Rödörad samt gulörad vattensköldpadda

Och det träder i kraft nu i augusti redan!"

http://exotiskadjur.ifokus.se/discussions/57985c748e0e747f140028de-invasiva-frammande-arter-med-forbud?discussions-1

Även här:  http://www.naturvardsverket.se/upload/stod-i-miljoarbetet/vagledning/ovriga-vagledningar/invasiva-frammande-arter-med-forbud-fran-2016-08-03.pdf