Annons:
Niklas
Niklas
2023-04-25

Minsta tillåtna utrymmen för marklevande ödlor

Uppgifterna kommer från Jordbruksverkets hemsida. | Ödlans längd från nosspets till svansspets | Minsta tillåtna yta | Minsta yta per ödla vid grupp­hållning | Minsta yta per könsmogen ödla vid grupphållning | Minsta höjd | | :---- | ----: | ----: | ----: | ----: | | Kortare än 10 cm | 0,06 m² | 0,0075 m² | 0,03 m² | 0,2 m | | 10-15 cm | 0,09 m² | 0,011 m² | 0,045 m² | 0,2 m | | 16-20 cm | 0,16 m² | 0,02 m² | 0,08 m² | 0,3 m | | 21-30 cm | 0,36 m² | 0,045 m² | 0,15 m² | 0,3 m | | 31-40 cm | 0,64 m² | 0,08 m² | 0,32 m² | 0,4 m | | 41-50 cm | 0,9 m² | 0,15 m² | 0,45 m² | 0,5 m | | 51-75 cm | 1,8 m² | 0,3 m² | 0,9 m² | 0,6 m | | 76-100 cm | 2,5 m² | 0,6 m² | 1,25 m² | 0,75 m | | 101-125 cm | 3,0 m² | 1,0 m² | 1,5 m² | 0,9 m | | 126-200 cm | 4,0 m² | 2,0 m² | 2,0 m² | 1,0 m | | 151-200 cm | 5,0 m² | 2,5 m² | 2,5 m² | 1,0 m |   » Reptiler och groddjur - Jordbruksverket.
Chinesecrestedlover
Chinesecrestedlover
2020-11-19

En araknofobikers resa mot att bli fri från fobin...och förvandlas till en spindelentusiast...

VARNING! Det förekommer bilder på spindlar i denna tråd 🕷 Hej! Denna tråd kommer handla om hur jag tar mig igenom olika steg i min strävan att bli fri från den paralyserande skräcken för spindlar som jag levt med hela mitt liv.
Draknästets_Reptiler
Draknästets_Reptiler
2020-07-18

Kolla avföringen för att se hur din orm mår

Medlem Pretorian har skrivit en mycket bra och upplysande text, hur man kan döma sin orms hälsotillstånd utifrån avföring. Tack så mycket Pretorian  / Admin Ett par saker man brukar se över när det kommer till reptiler och avföring.
Chinesecrestedlover
Chinesecrestedlover
2020-06-09

Min första fågelspindel :-)

Hej! Idag fick jag hem min första (men antagligen inte sista) fågelspindel, en B. hamorii. En liten (för att vara fågelspindel, hon har en del kvar att växa) tjej på ca 5,5-6 cm.
Niklas
Niklas
2022-04-12

Alla artiklar om reptiler

Här är alla artiklar jag har hittat på sajten. De finns även samlade under etiketten artiklar. Eldbukssalamander (Cynops pyrrhogaste)) Eldsalamander (Salamandra salamandra)) En liten informationstext om mjölksnokar Fågelspindlar Första hjälpen vid ormbett!